Zařízení pro indikaci požáru ZIP

 

   Zařízení ZIP je automatický systém detekce požáru a slouží k včasné indikaci vzniku požáru a k zabránění ohrožení osob a zvířat, stejně jako k zamezení větších materiálních škod. Kromě indikace požáru může indikovat, podle druhu externího čidla, i jiné nebezpečné situace, např. únik plynu nebo vody. Dále slouží k přivolání předem určené pomoci při náhlé kritické situaci obyvatel obytného prostoru. Zařízení je určeno k ochraně menších obytných prostor, bytů a rodinných domů. 

 

   Zařízení se skládá z:
 Centrální jednotky, která celý systém řídí, zobrazuje a ovládá jednotlivé provozní stavy, dává pokyn k vyhlášení poplachu
 Hlásičů požáru s připojovací paticí, které jsou umístěny v jednotlivých hlídaných prostorech
 Externí sirény, umístěné v obytném prostoru, sloužící k upozornění obyvatel na vyhlášení poplachu
 Světelného majáku, který se umísťuje zvenku nad vchodové dveře a má upozornit ostatní na vznik krizové situace v hlídaném prostoru
 Napájecího zdroje, který slouží k napájení celého zařízení

 

   Dále je možné připojit:
 Externí čidlo, které může indikovat další nebezpečí, např. únik vody, plynu atd.
 Externí tlačítko POMOC, které může být umístěno v potenciálně nebezpečném prostoru, např. v koupelně, nebo tísňové bezdrátové tlačítko PANIC
 GSM modem, který v případě vyhlášení poplachu či požadavku pomoci pošle předem definovanou SMS zprávu na předem určená čísla, např. PCO, správce, příbuzný, ….

 

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájecí napětí                                 230V AC
Připojitelné hlásiče                            LITES                  MHG 262V
                                                       APOLLO               Orbis
Max. počet hlásičů                           8
Siréna                                             24 V DC (např. ROSHNI ROLP/R/S)
Maják                                              24 V DC (např. EUROALARM SOW 300)
Krytí                                                IP43
Rozměry                                         Centrální jednotka                     125mm x 72mm x 34 mm
VSTUPY                                         Centrální jednotka
                                                      Napájení 24 V DC
                                                      Hlásičová smyčka                      3-vodičová 2 smyčky
                                                      Hlásičová smyčka kruhová          2-vodičová 1 smyčka
                                                      Externí hlásič
                                                      Externí tlačítko POMOC, nebo systém PANIC
VÝSTUPY                                       POŽÁR relé Externí siréna
                                                      POMOC relé Externí maják
                                                      GSM modul s vlastním napájením
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

 

Rozsah pracovních teplot                  +5 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu                  max. 95% při +40 °C (max. 100hodin/rok), v ostatních dnech příležitostně 85%
Atmosférický tlak                            (86 ÷ 106) kPa
Montážní poloha                              Centrální jednotka                  svislá na stěny bez otřesů, zapustit do zdi, zapustit do panelu rozvaděče
                                                      Siréna, majáky                      svislá na stěny bez otřesů, vodorovná na stropě
                                                      Hlásiče                                  vodorovná na stropě, v patici