BMZ 221

Ústředna BMZ 221 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů. Ústřednu tvoří dvě vzájemně propojené části, systémová jednotka a zobrazovací jednotka. Jednotlivým typům vagonů odpovídá daný typ ústředny, lišící se napájecím napětím a konfigurací hlídaných smyček.
Systémová jednotka je umístěna v plechové samonosné vaně určené k čelnímu uchycení do 19“ skříně. Je možné ji umístit i do jiného prostoru vagónu, např. do stropní dutiny. V případě umístění mimo střežené prostory je nutno systémovou jednotku hlídat samostatným čidlem. V čelním panelu jsou 3 indikační LED a 4 pojistkové držáky s pojistkami, na zadním panelu 4 vstupní/výstupní konektory. Systémová jednotka obsahuje napájecí zdroj se vstupním napětím podle typu vagónu, obvody hlásičových smyček, izolované optovstupy a reléové výstupy. Systémová jednotka zajišťuje hlídání a dobíjení záložních akumulátorů.
Zobrazovací jednotka v plechové skříni je určena k montáži na svislou stěnu vagónu ve dvou variantách umístění – na stěnu nebo zapuštěnou do stěny vagonu. Zobrazovací jednotku tvoří zobrazovací část a ovládací část. Na čelní straně je umístěn grafický displej. Pod grafickým displejem jsou 4 ovládací tlačítka. Na pravé straně jsou tři indikační LED a USB vstup pro připojení USB flash disku. Uvnitř jednotky je zabudována siréna. Zobrazovací jednotka je se systémovou jednotkou propojena dvěma oddělenými kabely.
Ústředna je určena k připojení neadresovatelných hlásičů požáru s napěťovou i proudovou charakteristikou. Klidový stav ústředny je zobrazován na displeji obrázkem vagonu s rozmístěním jednotlivých hlásičů. Jednotlivé stavy ústředny jsou zobrazeny graficky a textově na displeji, opticky signalizací LED a akusticky sirénou. Externí USB flash disk musí být naprogramován, neboť slouží jako přístupový klíč k nastavování ústředny a zároveň slouží k nahrávání událostí ústředny.
Ústředna splňuje požadavky norem ČSN EN 54-2, ČSN EN 50155.

   

Technické parametry
Napájení
Základní zdroj - napájecí napětí sítě vagónu                                 24, 36, 48, 70, 110V ±30%
Příkon ústředny v klidovém stavu                                                  max. 10 W
Příkon ústředny v poplachovém stavu                                           max. 45W
(včetně odběru z reléových výstupů a dobíjení akumulátoru)
Náhradní zdroj akumulátor vně ústředny plynotěsný                     2 × 12 V, 12 Ah  

 

Požární smyčky
Hlásiče připojitelné ke smyčkám s napěťovou charakteristikou
                                         - automatické                                       MHG 231, MHG 331, MHG 861
                                         - tlačítkové                                           MHA 108.132
Počet požárních smyček                                                               32
Počet hlásičů na smyčku - automatické                                        1 ks
                                        - tlačítkové                                            max. 2 ks
Proud smyčky v klidovém stavu                                                    max. 5 mA
Proud smyčky v poplachovém stavu                                             max. 20 mA
Odpor vedení smyčky                                                                   max. 10
Zakončovací odpor vedení smyčky                                               4,7 k 1%
Zakončovací odpor vedení sirény                                                10 k 1%

 

Výstupy
POŽÁR                                                Relé                                1 × přepínací kontakt
                                                                                                    max. 110 V, max. 30 VA
PORUCHA                                           Relé                                1 × přepínací kontakt
                                                                                                    max.110 V, max. 30 VA
SIRÉNA                                               Relé                                 2 × hlídaný reléový potenciálový výstup 27V, max. 100 mA
Programovatelný                                                                         2 x hlídaný, 2 x nehlídaný