Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace, neboli EPS, je technický prostředek sloužící ke zjišťování vznikajícího požáru, detekci místa požáru a k následné optické a akustické signalizaci poplachu.
Pro efektivní provoz je nezbytně nutný výběr vhodného a spolehlivého zařízení elektrické požární signalizace dle konkrétních podmínek umístění, správné navržení systému, jeho instalace a oživení, zodpovědné provozování, pečlivá údržba a servis.