BMZ 911

 

  Ústředna BMZ 911 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů. Jedná se o přímou náhradu ústředny MHU 911. Jednotlivým typům vagonů odpovídá daný typ ústředny, lišící se napájecím napětím a konfigurací hlídaných smyček.

  Mechanicky je ústředna koncipována jako samonosná vana určena k čelnímu uchycení do 19“ skříně. Je možné ji umístit i do jiného prostoru vagónu. V případě umístění mimo střežené prostory je nutno ústřednu hlídat samostatným požárním čidlem.

  V čelním panelu je umístěn grafický displej. Pod grafickým displejem jsou 4 ovládací tlačítka. Na pravé straně jsou tři indikační LED a USB vstup pro připojení USB flash disku. Uvnitř jednotky je zabudována siréna. Napravo jsou 3 pojistkové držáky s pojistkami a žlutými LED. Na zadním panelu jsou umístěny 3 vstupní/výstupní konektory. Ústředna obsahuje napájecí zdroj se vstupním napětím podle typu vagónu, obvody hlásičových smyček a reléové výstupy. Ústředna zajišťuje hlídání a dobíjení záložních akumulátorů.

  Ústředna je určena k připojení neadresovatelných hlásičů požáru s napěťovou i proudovou charakteristikou. Klidový stav ústředny je zobrazován na displeji obrázkem vagonu s rozmístěním jednotlivých hlásičů. Jednotlivé stavy ústředny jsou zobrazeny graficky a textově na displeji, opticky signalizací LED a akusticky sirénou. Externí USB flash disk musí být naprogramován, neboť slouží jako přístupový klíč k nastavování ústředny a zároveň slouží k nahrávání událostí ústředny.

  Ústředna splňuje požadavky norem ČSN EN 54-2, ČSN EN 50155.

 BMZ 911  BMZ 911

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení

Základní zdroj - napájecí napětí sítě vagónu                                24 V ±30% nebo 36, 48, 70, 110 V ±30%

Příkon ústředny v klidovém stavu                                               max. 15 W

Příkon ústředny v poplachovém stavu                                         max. 45W (včetně odběru z reléových                                                                                                            výstupů, bez dobíjení akumulátoru)                                                                                                                                       

Příkon ústředny v poplachovém stavu                                         max. 60W(včetně odběru z reléových                                                                                                            výstupů a dobíjení akumulátoru)                                                                                                                                                    

Náhradní zdroj - akumulátor vně ústředny 2 × 12 V, 12 Ah

Pojistky S1 napájení externí, výstup F 1,0 A

S2 napájení displeje F 1,6 A

S3 napájení ústředny, vstup T 3,15 A

 

Rozměry

Rozměry (š × v × h)                                                                (444 × 128,5 ×180) mm

Hmotnost (bez náhradního zdroje)                                              4,93 kg

Montážní poloha                                                                       19 “ stavebnice

 

 

Požární smyčky

Hlásiče připojitelné ke smyčkám s napěťovou charakteristikou

                                                                                            -automatické MHG 231, MHG 331, MHG 861

                                                                                            -tlačítkové MHA 108.132

Počet požárních smyček                                                           32

Počet hlásičů na smyčku                                                          -automatické 1 ks

                                                                                           -tlačítkové max. 2 ks

Proud smyčky v klidovém stavu                                                max. 5 mA

Proud smyčky v poplachovém stavu                                          max. 20 mA

Odpor vedení smyčky                                                              max. 10

Zakončovací odpor vedení smyčky                                            4,7 k 1%

Zakončovací odpor vedení sirény                                              10 k 1%

 

Výstupy

POŽÁR - Relé 1 × přepínací kontakt, max. 110 V, max. 30 VA

PORUCHA - Relé 1 × přepínací kontakt, max.110 V, max. 30 VA

SIRÉNA - Relé 2 × hlídaný reléový potenciálový výstup 27V, max. 100 mA